Camera-inspectie schoorsteen

Camera-inspectie van het rookkanaal en expertiserapport.

Een camera-inspectie is de beste manier om uw rookkanaal van binnen goed te kunnen bekijken. Met behulp van een speciale camera inspecteren we de schoorsteen op kieren, scheuren, vernauwingen of blokkades. Tevens worden de maten van het kanaal in kaart gebracht.  Uiteraard worden er foto's gemaakt van de situatie en zullen we boven op het dak de uitmondig van het rookkanaal onderzoeken. 
Deze gegevens worden door ons deskundig beoordeeld en verwerkt in een expertise-rapport.

Een camera-inspectie is een aanbeveling om veilig te kunnen stoken in een goed rookkanaal.
Ook bij verzekeringskwesties (na schoorsteenbrand) of conflicten is een inspectie vaak vereist.

Bent u geïnteresseerd? Bel 0497-512241 om een afspraak te maken.